PŘÍJEM ABSTRAKTŮ

10.9. 2020           OTEVŘENÍ PŘÍJMU ABSTRAKTŮ

6.11. 2020           DEADLINE PRO ZASÍLÁNÍ ABSTRAKTŮ PRODLOUŽEN DO 10.11. 2020

Do 15.12. 2020   AUTOŘI OBDRŽÍ VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ A FORMĚ PREZENTACE

Pokyny pro přípravu a zaslání abstraktů

- Abstrakty submitované na ASH 2020, EHA 2020, EBMT 2020 a jiných mezinárodních konferencích mohou být podány v identickém formátu a znění.

- Pro ostatní abstrakty je stanoven maximální počet slov 300 (bez názvu, autorů a institucí).

- Abstrakt může obsahovat maximálně 1 obrázek a 1 tabulku.

- Abstrakty nebudou redigovány. Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

- Po odeslání abstraktu bude zasláno automatické potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese phd2021@meritis.cz 

VSTUP DO UŽIVATELSKÉ ZÓNY

Prosíme Vás o vyplnění krátkého registračního formuláře (v levé části stránky - tlačítko REGISTRACE). Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte přístupové údaje, které Vás opravňují ke vstupu do uživatelské zóny. Zde můžete nahrávat Vaše abstrakty.